Wie is die Boerelegioen?

Ons Visie

-: Wie is die Boerelegioen nou eintlik en waarvoor staan hulle?

Om die Boervolk bestaande uit elke denkbare organisasie en liggaam te versamel en toe te rus.

Om as ʼn nasionale passiewe volksweermag  ʼn eenheidsmag te vorm wat in sy diversiteit weerstand kan demonstreer teen die toenemende haat en geweld teen die blankes en spesifiek die Boerevolk.

Om as ʼn getalle vermenigvuldiger die bestaande wetstoepassingsgesag te ondersteun en tot rekenskap roep.  Ons sal nie agteroor sit terwyl ons mense in die howe geboelie word nie.

bl_mans_bid

Ons gee aan elkeen die erkenning wat hom toekom!

Erkenning

-: Wie is die Boerelegioen nou eintlik en waarvoor staan hulle?

Elke individu, maak nie saak van watter ras of kultuur nie, wat help bou aan Suid-Afrika gee ons spesiale erkenning.  Ook  aan ons boere gemeenskappe wat in hierdie oorlog situasie steeds elk dag opstaan en nie skroom om sy boerdery aktiwiteite te bestuur sodat al die inwoners van hierdie land elke dag voedsel op hul tafel kan hê nie.
Ons gee erkenning aan al ons sakemanne wat deur intrepreneurskap die land finansieël opbou en help met werkskepping.

grens10

Wat is ons missie?

Ons Missie

-: En hoe gaan die Boerelegioen te werk om die burgery te bemagtig?

 1. Om burgers in lyn met die bedreiging van openbare platforms weerbaar te maak deur hulle in pelotonne in te deel en as selfverdedigingseenhede te laat oplei en hulle te bemagtig teen aanvalle van moordbendes, gewapende rowerbendes en ideologies gedrewe politieke geweldenaars.
 2. Om kundige militêre veterane aan te wend wat die toenemende disfunksionele staat sal moet help om die moordbendes, gewapende rowerbendes en ideologie gedrewe politieke geweldenaars te identifiseer, op te spoor, te infiltreer en aan die gereg oor te gee.
 3. Om die pelotonne in die militêre dissiplines op sigbaarheidsparades, saam met ander organisasies te laat aantree waar erkenning gegee word aan goeie werk en die rol wat gespeel is in die veiligheid van Boere in dorpe, stede en plase in die RSA. Parades waar elke organisasie in sy uniekheid en eie karakter deel vorm van die groter Boerelegioenbeweging as vertoning van slaankrag teen die toenemende geweldsmisdaad in die RSA.

not only ones with war veterans

Wat is ons eindbestemming?

Ons Strewe

-: En hoe gaan die Boerelegioen te werk om die burgery te bemagtig?

As ʼn groep mense bymekaar kom en besluit om die pad vorentoe saam te stap, is dit belangrik dat ons dieselfde eindbestemming in gedagte moet hê.  As ons, ons oë toemaak, sien ons ʼn land met ʼn nie-rassige gemeenskap wat bestaan uit verskillende rasse en kultuurgroepe, wat hand aan hand saam hard werk, met Christelike beginsels, om ʼn land saam op te bou waarop ons, ons kinders en hul nageslagte trots kan wees.  ʼn Land waar elkeen die reg het om sy eie kultuur uit te leef sonder om teen mekaar te diskrimineer.

grens11
Moet ons net toelaat dat ons elke dag meer en meer uitgemoor word?

WAAROM MOET ONS VOORBEREI?

OMDAT ONS DAAGLIKS GEDREIG WORD

WIL ONS OORLOG MAAK?

Ons sal nie die aggressors wees nie, maar ons sal toenemend ons weerbaarheid ontwikkel om onsself, ons gesinne en eiendom, ons volk te verweer teen misdadigers, moordenaars, verkragters en ideologiesgedrewe geweldenaars.

GAAN DIE STAAT ONS HELP?

Hierdie beweging is gebore vanuit ʼn situasie waar die staat sy sosiale kontrak/verantwoordelikheid teenoor die blanke burgery verbreek het. Zuma het met sy hand op die Bybel belowe hy sal optree vir al die land se burgers, maar enkele maande daarna staan hy op die verhoog met ‘n masjiengeweer en promofeer die uitwissing van die blanke bevolking.

ONS SAL MOET SAAMSTAAN

Daar word van jou vereis verdraagsaamheid teenoor mekaar, geduld met mekaar, lankmoedigheid met mekaar en ʼn hartlike gasvryheid teenoor mekaar wat omarm word deur ʼn allesomvattende liefde vir ons eie.

VETERANE

Boerelegioen is ‘n A-politiese burgerlike-beskermingsbeweging wat bestuur word deur oud-lede van die Suid-Afrikaanse Polisie en -Weermag binne die parameters en raamwerk van erkende moderne westerse militêre modelle.

ORGANISEER EN WORD FIKS!

Ons moet in volk-, gemeenskap- en gesinsverband georganiseerd wees, weer fiks word en opleiding doen om met vertroue en sukses ons weerbaarheidstaak te kan uitvoer.  Die kern hierin is eendrag, samewerking, respek en agting vir mekaar en dissipline.

ONS KULTUUR

Ons onderneem om alle aspekte van ons kultuur, wat vir geslagte lank reeds stelselmatig van buite en van binne ondermyn word, deur voortdurende opvoeding en toeligting, weer in ere te herstel.

Hierby ingesluit is ons taal, geskiedenis, kultuur erfenis en ons geloof in die God van Abraham Isak en Jakob wat gestalte vind in die allesoorheersende liefdesoffer aan die kruis op Golgota.

CREDE DEO

BOERELEGIOEN GRONDSLAG

Geloof in die onfeilbare Woord van God en die volledige prys wat op Golgota vir ons vryheid, vrede, veiligheid en ons ongeregtighede betaal is. Ons aanvaar en onderskryf die Bybel in sy volheid as die Woord van God. Soos die soldaat in ons logo sal ons in nederigheid kniel voor Hom in gebed en smeek vir vrede, ons vryheid en veiligheid. Ons handhaaf Christelike waardes en standaarde soos vanuit Christus se voorbeeld van gasvryheid, geduld, verdraagsaamheid en Sy allesoortreffende liefde vir ons. Voortsetting en onderhouding van die gesonde tradisies en morele waardes van ons voorsate, wat dieselfde stryd as ons gestry het. Geloof in onsself wat hierdie taak op onsself neem, om aan te vul waar die owerheid versuim of faal om ons veiligheid te waarborg ten einde die gereg sy loop te laat neem.
 • Romeine 8:31

  As God vir ons is wie kan dan teen ons wees?
 • Jesaja 66:8

  Wie het al so iets gehoor? Wie het dit al gesien? Word 'n land op een dag gebore, of word 'n nasie in een oomblik in die wêreld gebring? Maar Sion het skaars geboortepyne gekry of sy het haar kinders in die wêreld gebring.
Dis Oorlog - Ek is 'n soldaat
Christus - Ons Bevelvoerder
 • 2 KRONIEKE 1:10

  Gee my nou wysheid en kennis dat ek hierdie volk reg kan lei, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer?”
 • Hosea 4:6

  My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis

Word deel van ons plan

ONS PLAN

-: Ons neem alles wat die wet ons toelaat en maak dit ons eie en berei ons in lyn met die geopenbaarde bedreiging voor. Dit is ons reg om onsself en ons geliefdes en ons goed te verdedig, veral waar die owerheid oor die algemeen in gebrek bly of onwillig is om dit te doen.

Met ons Christen waardes wat gegrond is op die onfeilbare Woord van God, in wie ons glo en in wie ons ons vertroue plaas sal ons deur ʼn gedissiplineerde passiewe militêre eenheid die aanslae teenstaan en nie verder toelaat dat korrupte politieke leiers aanhou om die blanke Boerevolk  voortdurend die skuld te gee vir hul onvermoë en slinksheid wat veroorsaak dat hierdie pragtige land en sy erfenis ten gronde gaan nie.

Ons opstand is verseker nie teen die regering of die magte wat oor ons aangestel is nie, maar teen die bose. Ons opstand is ook nie teenoor swart mense of enige ander kultuur groepe nie, inteendeel, ons sien onsself deel van al die kultuur groepe van die Khoisan, Duitsers, Franse, Portugese, Zoeloes, Xhosas, Vendas en Tswanas. Ons moet almal gelyk behandel word deur die regering van die dag. Ons moet almal gelyke kanse gegun word, geen kwota spelers, regstellende aksies, BEE of enige wet wat ongelykheid bring mag toegelaat word nie. Ons sal staan vir geregtigheid vir almal.

VRA 'N VRAAG

Sien jy kans om deel te word van hierdie beweging?

-: Word deel van hierdie organisasie om jouself beskikbaar te stel om in volksverband te groepeer en organiseer vir wanneer die regering nie meer in staat is om ons te beskerm nie.
Voltooi vorm om betrokke te raak.

Word 'n LID van die Boerelegioen.

Voltooi die vorm om betrokke te raak by die Boerelegioen. Met die invul en stuur van die vorm bevestig jy jou ondersteuning en word jy dadelik 'n vriend van die Boerelegioen. Vandaar sal ons jou met inligting voorsien om die keuse te maak of jy verder aktief wil inskakel by die strukture van die Boerelegioen al dan nie. Jou betrokkenheid is NODIG! Jou bydrae maak ons net sterker! SALUUT!!