Enige lid van die Boerevolk kan 'n lid van die Boerelegioen word mits hy of sy reeds die ouderdom van 18 jaar bereik het.

Alle velde moet volledig ingevul word! Eerste letters moet asb in hoofletters begin.


Bankbesonderhede vir maandelikse lede bydrae.

Local trader
Standarbank
281550883
Middelburg 052650